Bij het boeken van een fotoshoot, bruiloft of partyfotograaf bij Fleur Stolk Fotografie ga je automatisch akkoord met de privacyverklaring.

Artikel 1 – Fleur Stolk Fotografie
Fleur Stolk Fotografie is een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 87430495.
Het Btw-identificatienummer is: NL004412657B94

Fleur Stolk Fotografie is gevestigd aan Laagland 30, 3344 GR in Hendrik Ido Ambacht.
De internetwebsite van Fleur Stolk Fotografie is www.fleurstolkfotografie.nl
Het e-mailadres van Fleur Stolk Fotografie is info@fleurstolkfotografie.nl
De Social Media accounts van Fleur Stolk Fotografie zijn te vinden onder @fleur_stolk_fotografie.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
Voor het boeken van een fotoshoot, bruiloft of partyfotograaf via Fleur Stolk Fotografie zijn de volgende persoonsgegevens nodig:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bovenstaande persoonsgegevens zijn nodig om de fotoshoot op een juiste manier te laten plaatsvinden. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt zal er geen fotoshoot worden geplaatst.

Artikel 3 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Fleur Stolk Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fleur Stolk Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Fleur Stolk Fotografie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Artikel 4 – Persoonsgegevens inzien, wijzingen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fleur Stolk Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fleurstolkfotografie.nl.

Artikel 5 – Annulering
Indien de fotoshoot wordt geannuleerd, zullen uw persoonsgegevens daarbij worden verwijderd. Indien er toch een bedrag in rekening gebracht wordt, zullen de gegevens alsnog worden bewaard.

Artikel 6 – Bewaartermijn
Fleur Stolk Fotografie bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden. Zie hiervoor artikel 2.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens bedraagt zeven jaar, zoals wettelijk verplicht.

Artikel 7 – Klachten
Klachten dienen door de klant ingediend te worden via het contactformulier op de website of via het mailadres van info@fleurstolkfotografie.nl

Artikel 8 – Geautomatiseerde besluitvorming
Fleur Stolk Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Artikel 9 – Derden
Fleur Stolk Fotografie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 10 – Beveiliging
Fleur Stolk Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fleurstolkfotografie.nl.