Bij het boeken van een fotoshoot, bruiloft of partyfotograaf bij Fleur Stolk Fotografie ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Fleur Stolk Fotografie
Fleur Stolk Fotografie is een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 87430495.
Het Btw-identificatienummer is: NL004412657B94

Fleur Stolk Fotografie is gevestigd aan Laagland 30, 3344 GR in Hendrik Ido Ambacht.
De internetwebsite van Fleur Stolk Fotografie is www.fleurstolkfotografie.nl
Het e-mailadres van Fleur Stolk Fotografie is info@fleurstolkfotografie.nl
De Social Media accounts van Fleur Stolk Fotografie zijn te vinden onder @fleur_stolk_fotografie.

Artikel 2 – Aanbod
Fleur Stolk Fotografie doet een vrijblijvend aanbod in de vorm van een offerte of via de website en Social media accounts, waaruit blijkt welke diensten voor welk bedrag geleverd kunnen worden en tegen welke voorwaarden.

De prijzen genoemd in de offertes zijn 7 dagen geldig.

Artikel 3 – Fotografen
De fotograaf die werkzaam is voor het bedrijf Fleur Stolk Fotografie is Fleur Stolk. Zij zal de fotoshoots voor Fleur Stolk Fotografie verzorgen.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
De fotoshoot zal plaatsvinden op de dag en het tijdstip dat in de opdrachtbevestiging staat aangegeven. De duur van de fotoshoot verschilt per fotoshoot.

De locatie waarop de fotoshoot plaatsvindt wordt van tevoren besproken.

Artikel 5 – Levering van foto’s
De bewerkte foto’s worden in JPG binnen maximaal 4 weken na de fotoshoot geleverd in een persoonlijke online galerij, waarin in de foto’s kunnen worden gedownload. Er dient bij het boeken van een fotoshoot altijd een e-mailadres doorgegeven te worden.

Het risico van het niet goed opslaan of kwijtraken van foto’s ligt bij de klant. Er wordt dan ook geadviseerd om een back-up te maken van de foto’s.

Er kan geen beroep worden gedaan op de foto’s die volgens Fleur Stolk Fotografie niet geschikt zijn. De selectie van foto’s verschilt per fotoshoot. Ook het aantal foto’s kan verschillen per fotoshoot. De (minimale) hoeveelheid foto’s die wordt geleverd staat aangegeven bij het boeken.

De foto’s van een fotoshoot worden pas geleverd wanneer het volledige factuurbedrag is ontvangen door Fleur Stolk Fotografie. Zie voor de betaling artikel 6.

Fleur Stolk Fotografie levert geen RAW-bestanden.

Artikel 6 – Betalingen
De klant mag contant betalen of overmaken.

Indien er wordt gekozen voor het overmaken van de betaling, dient de factuur binnen 14 dagen te worden betaald. Voor bedrijven is deze termijn 30 dagen. De factuur ontvangt de klant via de mail.

Indien er wordt gekozen voor een contante betaling, dient deze te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Artikel 7 – Verzuim betaling
In geval van verzuim van de betaling, krijgt de klant na 14 dagen (bij bedrijven 30 dagen) een herinnering. Indien deze niet betaald wordt, worden er incassokosten in rekening gebracht.

Artikel 8 – Nabestellingen
Er kunnen altijd extra foto’s nabesteld worden, indien er nog extra foto’s zijn. Hier zitten wel kosten aan verbonden van €3,50 euro per foto.

Artikel 9 – Auteursrecht en portretrecht
Het auteursrecht van de foto’s berust te allen tijde bij Fleur Stolk Fotografie. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant automatisch toestemming voor het gebruiken van zakelijke en commerciële doeleinden. Indien dit niet gewenst is, dient dit door de klant zelf vooraf schriftelijk te worden doorgegeven.

Het wordt op prijs gesteld als er bij de plaatsing op Social Media het desbetreffende kanaal van Fleur Stolk Fotografie wordt genoemd in de foto doormiddel van een tag. Op Instagram is dit @fleur_stolk_fotografie.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
Tijdens de fotoshoot ben je zelf verantwoordelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord niet te verhalen op Fleur Stolk Fotografie. Deelname aan een fotoshoot is op eigen risico.

Beide partijen, zowel de klant als de fotograaf van Fleur Stolk Fotografie, dienen op tijd aanwezig te zijn bij de fotoshoot.

Artikel 11 – Annulering
Wanneer de fotoshoot zonder legitieme reden wordt afgezegd en er al akkoord was gegeven op de offerte, behoudt Fleur Stolk Fotografie zich het recht om 25% van de totaalprijs alsnog te vorderen. Dit omdat er voorafgaand aan de fotoshoot al werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 12 – Overmacht
In geval van overmacht zijn zowel de klant als Fleur Stolk Fotografie gerechtigd de fotoshoot te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar redelijkerwijs geen invloed op uitgeoefend kan worden, zoals ziekte, overlijden van een familielid, ongevallen of verlies van apparatuur.

Artikel 13 – Bruiloften
Het eerste kennismakingsgesprek is een vrijblijvend gesprek. Hiervoor worden GEEN kosten in rekening gebracht. Na het kennismakingsgesprek zal er een vrijblijvende offerte worden verzonden per mail.

Na het kennismakingsgesprek en de bevestiging met akkoord voor de bruiloft dient er een aanbetaling te worden gedaan van 25% van het totaalbedrag. Bij annulering, zonder dat er sprake is van overmacht (zie artikel 12 ), binnen een jaar van de bruiloft zal er GEEN aanbetaling terugbetaald worden. Dit in verband met werkzaamheden die al zijn uitgevoerd en omdat de datum voor jullie gereserveerd is.

Voor vragen mag er altijd geappt worden of een mailtje gestuurd worden.

De fotograaf zal op de dag zelf op tijd en het besproken aantal uren aanwezig zijn op de bruiloft. Eventueel is het mogelijk om op de dag zelf langer te blijven. Dit betekent wel dat er extra kosten zullen worden gerekend voor de extra uren. Deze extra uren worden na de bruiloft doorberekend.

De bewerkte foto’s worden uiteindelijk binnen vier weken na de bruiloft geleverd in een persoonlijke online galerij en eventueel via Wetransfer.

Artikel 14 – Klachten
Klachten dienen door de klant ingediend te worden via het contactformulier op de website of via het mailadres van info@fleurstolkfotografie.nl

Er is geen mogelijkheid om geld terug te eisen. Als er sprake is van een redelijke ontevredenheid volgens Fleur Stolk Fotografie kan er gekeken worden naar een passende oplossing, zoals het opnieuw inplannen van de fotoshoot.

Artikel 15 – Privacy
Zie de privacy verklaring